Een nieuw bestuur

Ieder mens is een reiziger, die zich afvraagt hoe het worden zal, die zich rekenschap moet geven van de daden in het verleden. Een historicus is veel bezig met het verleden. Een beleidsadviseur is vaak bezig met toekomstige lijnen en plannen. Maar net als deze mensen is eigenlijk ieder mens bezig met zijn verleden, heden en toekomst. Zoals elke Griek nadenkt over de toekomst van Griekenland. Zoals elke regeringsleider nadenkt over de toekomst van de Euro en de schuldencrisis. Zoals elke vluchteling nadenkt over hoe het thuis, in Afrika of elders was, en zich denkbeelden vormt over hoe het zal zijn in het toekomstige land. In de aankomende vakantietijd zullen vele mensen op reis gaan, om nieuwe culturen, landen en mensen te ontdekken, om hun horizonten te verbreden. Naast een geografische reis denken ook veel mensen na over hoe het was in het afgelopen jaar, en hoe het volgend jaar gaan zal.

Bestuurswissel

In de afgelopen week maakte ook de SGP-jongeren Vallei & Rijn een belangrijke gebeurtenis mee. Drie leden van het oude bestuur, Teus Jan van Ekeren, Bart Teunissen en Bart van der Tang namen afscheid als voorzitter, penningmeester en bestuurslid. Zij nemen na hun jarenlange inzet voor de SGP-jongeren Vallei & Rijn afscheid als bestuurslid. Afscheid nemen betekent dingen achterlaten, en nieuwe dingen tegemoet gaan. In hun plaats kwamen ondergetekende als voorzitter, Frans Hazeleger als secretaris en Bart de Baat als penningmeester. Tevens schoven Arthur Polder en Timon Legemaat aan als bestuurslid. Als nieuw bestuur maken wij plannen voor de toekomst, voortbouwend op de basis die is gelegd in het vorige bestuur. Natuurlijk zullen allereerst dingen worden voortgezet, die in de afgelopen tijd goed zijn verlopen. Maar, een gezonde ambitie is nodig om verder te bouwen aan de mooie SGP-jongeren organisatie.

Als nieuw bestuur zijn wij de vertrekkende bestuursleden dankbaar voor alles wat zij in de afgelopen jaren hebben betekend voor de SGP-jongeren. Zij laten ons een bloeiende, actieve vereniging, waarmee wij verder kunnen werken. In de komende tijd willen wij dan ook enkele belangrijke stappen vooruit maken. Zo zullen we nadenken over nieuwe activiteiten, georganiseerd in samenwerking met andere organisaties. We willen inzetten op een groei van de bezoekers van onze jongerenavonden. Om een tipje van de sluier op te lichten, na de zomer staat een avond gepland in Woudenberg, waar we samen met de commissie Binnenland van de SGP-jongeren hopen te debatteren over de Nederlandse Politie. Daarnaast staat er aan het einde van november een avond over de zorg in de startblokken, georganiseerd door NPV Scherpenzeel, SGP Scherpenzeel en de SGP-jongeren Vallei & Rijn. Kortom, er is werk aan de winkel!

Politiek, Maatschappij en religie

Iedereen is van harte welkom bij de SGP-jongeren om samen na te denken over politiek, maatschappij en religie. In deze periode in de geschiedenis voltrekken zich belangrijke veranderingen, die het overdenken en becommentariëren waard zijn. Daarom wil ik ook jullie, lezers thuis, uitnodigen om mee te denken met de SGP-jongeren. Wordt actief, bezoek onze debatavonden of geef opmerkingen en suggesties. We zijn als bestuur nog niet op volle sterkte, heb jij interesse in een positie als bestuurslid? Bij ons kan je je creativiteit, organisatietalent en persoonlijke interesse kwijt, wij zien uit naar je reactie! Deze oproep geldt in het bijzonder voor jongedames uit de regio Veenendaal/Rhenen/Renswoude: wij zijn op zoek naar jullie! Het bestuur van de SGP-jongeren kost niet veel tijd, en is een waardevolle aanvulling voor je CV! Graag horen we of er kandidaat-bestuursleden zijn!

Het idee van de mens als reiziger is ook zeer Bijbels: wie kent niet het beeld van de tentbewoner? Lees maar in Hebreeen 11 / 13, en 2 Korinthe 5. Laten we in de komende tijd met die gedachte op vakantie gaan, of in Nederland rust nemen. We hebben hier geen blijvende stad. Maar dat neemt onze verantwoordelijkheid voor datgene wat hier op aarde gebeurt niet weg. Wij hopen, als nieuw bestuur van de SGP-jongeren in de komende periode vanuit het Bijbels getuigenis, iets te kunnen doorgeven van de christelijke politiek in Nederland en daarbuiten. Daarom hopen we op jullie steun, het zou geweldig zijn als jullie onze avonden komen bezoeken en blijk geeft van je interesse in deze maatschappij, politiek en religie in het publieke domein.

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *