Aandacht voor de echte slachtoffers

Europa wordt geteisterd door allerlei crises. Daar is de crisisachtige sfeer rond Rusland. We hebben te maken met grote economische en politieke problemen in Griekenland. Terrorismedreiging neemt onverminderd toe. De grootste uitdaging echter, zo zeg ik in navolging van onder meer Angela Merkel, is het vluchtelingenprobleem. Ik durf de stelling aan dat alle vier de voorbeelden die ik hierboven heb genoemd door de Europese Unie op de verkeerde manier wordt aangepakt. Op het laatste voorbeeld ga ik hieronder wat dieper in.

Probleem

Goed beschouwd is het vluchtelingenprobleem niet zozeer een Europees probleem alswel een mondiaal probleem. De wereld kent enorme vluchtelingenstromen. Het probleem is inderdaad heel groot. Miljoenen mensen zijn door de wrede en volstrekt verwerpelijke activiteiten van ISIS en soortgelijke organisaties van huis en haard verdreven. Geen dak meer boven het hoofd, geen bed meer om op te slapen, geen veilig thuis. Afschuwelijk! Deze mensen moeten geholpen worden en wel zo effectief en zo goed mogelijk.

Een heel klein gedeelte van het totale probleem komt aan de grenzen van Europa terecht. Bizarre taferelen op de Middellandse Zee, volle eilanden in Italië en Griekenland en mensensmokkel tot ver in de Europese Unie. Het zijn de onderwerpen waarmee de krant de afgelopen weken steevast mee is gevuld. Toegegeven, de taferelen die getoond worden zijn niet om aan te zien. Zinkende boten en een vrachtwagen vol lijken; het is te afschuwelijk voor woorden. Banale reacties die door extreemrechtse idioten op het internet worden gepost zijn volstrekt ongepast.

Bestrijding van het probleem

Om het probleem te bestrijden geeft de EU miljoenen euro’s per jaar uit aan de vluchtelingen die Europa binnenkomen op de eilanden van Griekenland en Italië. Intussen is het probleem nog steeds niet opgelost. Iedere keer weer komen er boten vol mensen om. Is er een oplossing? Ik denk het niet. Zolang er oorlogen zijn op deze wereld zullen er ook vluchtelingen zijn. Toch zou ik ervoor willen pleiten om onze aandacht te verschuiven naar de echte slachtoffers.

Allereerst: de echte slachtoffers zitten niet op Kos. Echte slachtoffers kunnen geen reis betalen naar Turkije, laat staan de Middellandse Zee over. De miljoenen euro’s die iedere maand weer naar Kos en dergelijke eilanden gaan, is daarom geld geven aan mensen die het het minst van alle vluchtelingen nodig hebben. De echte slachtoffers zitten nog in Syrië en Irak of zitten in de kampen in Libanon en Turkije. Vorige week nog kwam naar buiten dat de kampen in de regio te kampen hebben met een structureel geldtekort. Daar moet wat aan gedaan worden! De kampen in de regio moeten met de hoogste prioriteit geld ontvangen.

Het tweede wat moet gebeuren is een inperking van illegale immigratie en een uitbreiding van legale immigratie. Wilders roept al jaren dat de grenzen dicht moeten. Ik ben zo eerlijk om toe te geven dat de beste manier om illegale immigratie te stoppen, is om de grenzen dicht te doen. Het zo verfoeide hek om Europa is een begin van een oplossing voor mensensmokkel. Dat is echter het halve verhaal. Echte asielzoekers moeten welkom blijven. Daarom pleit ik voor een asielprocedure in of nabij het land van herkomst. Vervolgde christenen (die ook in vluchtelingenkampen nogal eens lastig worden gevallen) kunnen dan een asielaanvraag indienen op een ambassade in bijvoorbeeld Libanon. Als de asielaanvraag is ingewilligd kan men legaal door Europa trekken naar het land van asiel. Aan deze denkrichting wordt wat mij betreft nog veel te weinig gewerkt.

Zomaar twee handvatten om de aandacht te verschuiven van de rijke vluchtelingen op Kos naar de echte slachtoffers van ISIS: de mensen die nog rond Syrië en Irak zitten. Hiermee zijn de problemen niet definitief opgelost. Oorlogen, geruchten van oorlogen; het zijn nog maar beginselen van de smarten. Tot de wederkomst van Christus zal deze ellende blijven. Het schepsel zucht. En de bruid zegt: Kom. Jij ook?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *