De vraag voor ons allen

In ons leven krijgen we veel met vragen te maken. We kunnen onszelf iets afvragen, iets aan iemand anders vragen of er wordt iets aan ons gevraagd. Nu is dat op zich niet iets raars. Er kunnen vele redenen zijn om een vraag te stellen. Zo kunnen je ouders iets vragen. Iemand op je werk kan je ter verantwoording roepen en daarbij vragen stellen en ga zo maar door. Ook in politieke kringen worden vragen gesteld. Zo kennen we de zogenoemde ‘kamervragen’ die nogal eens in de Tweede Kamer gesteld worden. En wie kent niet het bekende vragenuurtje? Ook die term komt uit Den Haag.

Zoals ik al zei kun je voor moeilijke vragen komen te staan. Dat ene vriendje, vroeg waarom jullie geen kerstboom hadden. Of dat meisje van ‘die andere school’, die zich afvroeg waarom jij een rok aan had. Die medestudent, die aan jou vroeg of God het wel bedoeld had, dat er maar zo weinig mensen aan het Avondmaal gingen. Die collega, die vroeg waarom jij nu niet naar die borrel van zaterdagnacht kwam. Ja, zeg je nu, dat zijn ‘moeilijke vragen.’ Meestal weten we er niet direct een antwoord op. Temeer omdat het weleens moeilijk is om kleur te bekennen tegenover de vraagsteller.

Sommige vragen worden ook wel retorische vragen genoemd. Ik vond dat vroeger maar een moeilijk woord. Een retorische vraag, wat is dat nu? Toen ik het antwoord op die vraag kreeg werd het me nog onduidelijker. Een vraag waar geen antwoord op verwacht wordt. Hoe zit dat dan? In een preek wordt er ook gebruikt van gemaakt. Die vragen die de dominee stelt, maar waar die geen antwoord op verwacht. Zo, zijn er soms kinderen die dat niet wisten, en dan toch maar een antwoord geven, wat meestal tot een komisch moment leidde. De vragen, die de dominee stelt, kunnen nog weleens indringend zijn. Gelukkig, denk ik dan weleens, dat ik er geen antwoord op hoef te geven. Je moest eens weten…

Maar… die vragen kunnen wel van levensbelang zijn. Zo kwam er eens een vraag op mij af. Zomaar op een treinstation, ergens in Nederland ‘Heb jij Jezus lief?’ Nu, kunnen we er direct achteraan zeggen: ‘Dat zijn vragen van evangelische stromingen, daar moeten we ons niet mee bezig houden.’ Maar reëel is de vraag wel. De Heere Jezus vroeg zelf aan Petrus: ‘Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief?’

Soortgelijke vragen worden wereldwijd gesteld. In het Midden-Oosten leven christenen in de verdrukking. Aan hen wordt gevraagd: Heb je Jezus lief? In Noord-Korea wordt ook gevraagd: Heb je Jezus lief? In ons welvarende land, hoeven we bij een bevestigend antwoord niets te vrezen, maar in de bovengenoemde landen kan het je leven kosten als je zegt: ‘Ja, ik geloof in Jezus’

Nu aan het begin van het jaar 2016 kunnen er veel vragen leven. Over werk, over de politiek, over de kerk. Vragen zullen altijd blijven bestaan. Maar het komt er wel op aan welk antwoord we geven, als we eens daar voor de Rechterstoel van Christus staan!

Namens de SGP-jongeren Vallei en Rijn willen we jou alle goeds toewensen in het jaar 2016. Heil en zegen!

Geschreven door Bart de Baat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *