Foto’s SGP-jongerenavond Onderwijs

 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC
 • SAMSUNG CSC

Op Vrijdagavond 10 juni organiseerde de SGP-jongeren Vallei & Rijn een debatavond over het Onderwijs. Het thema van deze avond was Onderwijs 2032 refererend aan het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker. Deze was dan ook te gast op deze avond. Roelof Bisschop was vanuit de SGP-fractie van de Tweede Kamer aanwezig. Mw. J. Knibbe en dhr. A. Verweij waren uitgenodigd om vanuit het werkveld hun visie ten gehore te brengen. 

Na de opening door voorzitter Koos-Jan de Jager, kwam de staatssecretaris aan de beurt om zijn lezing over het onderwerp uit te spreken. Hij vond het fijn om hier aanwezig te mogen zijn. Binnen het ministerie is veel nagedacht over een nieuw onderwijsbestel.  Een aantal dingen die hierin centraal zijn o.a. de taal;  veel (allochtone) kinderen kunnen niet integreren of klimmen niet op de maatschappelijke ladder omdat ze de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Daarnaast is burgerschapsvorming een belangrijk thema. Er zijn kinderen die thuis op het gebied van burgerschapsvorming niet juist voorgelicht worden, waardoor sociale en maatschappelijke scheefgroei kan ontstaan. Engels en ICT verdienen in de Nederlandse kennis- en handelseconomie ook veel aandacht binnen het onderwijs. Dhr Dekker benoemde dat een kerncurriculum belangrijk is, maar deze ‘niet dichtgetimmerd’ moet worden. Hiernaast kan dan een aanvullend curriculum door de school opgezet worden die invulling geeft aan de waarden en normen van de school. Ten slotte gaf hij aan dat het van belang is dat leraren geïnspireerd voor de klas moeten staan. Na veel docenten gesproken te hebben merkte hij dat er weinig eigenaarschap is onder de vakgroep van de docenten. Dat zou van hem meer gestimuleerd mogen worden. Leraren moeten iets uitstralen en mensen inspireren, aldus Sander Dekker; ‘Meester Oostenbrink heeft mij niet alleen Frans geleerd, maar hij heeft mij van Frankrijk leren houden.’

Hierna kwam dhr. Bisschop aan het woord die allereerst een voorval aanhaalde over een Kamercommissie die in gesprek ging met een Chinese delegatie over het onderwijssysteem in Nederland. Daar kent men de ‘public schools’ en in Nederland de ‘private schools.’ Deze staat bekend om de vrijheden. We hebben op grond van artikel 23 van de grondwet veel ruimte om onze eigen scholen in te richten. Negatieve reacties vanuit het buitenland die het Tweede Kamerlid vaak hoort zijn dat ons onderwijs door dit systeem erg duur is of dat de kwaliteit onder de maat is, maar uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dit niet het geval.

In een interview werden een paar vragen gesteld aan Jaqueline Knibbe, directeur van de reformatorische Johannes Calvijnschool in Amersfoort. Het is een kleine school met 120 leerlingen, maar men verwacht dat dit in de toekomst iets zal groeien. De school is wettelijk gezien te klein met 120 leerlingen. De norm ligt op 180 leerlingen. Maar de school maakt gebruik van de ontheffingsregel die stelt dat de laatste school van een richting binnen een bepaalde regio mag blijven bestaan. In het nieuwe wetsvoorstel wordt de school bedreigd waardoor het bestuur van de school, ouders en leerlingen zich ernstig zorgen maakt over het voortbestaan van de school.

Voor de pauze werd nog een Manifest van de SGP-jongeren over Onderwijs 2032 overhandigd aan de staatssecretaris door de inhoudelijke commissie Onderwijs van de SGP-jongeren.

Na de pauze was er gelegenheid tot het bespreken van stellingen en vragen vanuit de zaal.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *