Kies voor het leven!

Het belangrijkste speerpunt van de SGP is dit keer ‘kies voor het leven’. Kwetsbaar leven komt steeds verder onder druk te staan. Daarom is het hoog tijd om onze stem te laten horen voor het leven.

Abortus

In 2015 werden 30.803 levens beëindigd in de prilste fase. 30.803 individuen werd het leven ontnomen. Elke dag vonden 84 ongeboren kinderen de dood. Bovendien, in ongeveer de helft van de gevallen wordt dit (mede) gemotiveerd om financiële redenen. Verschrikkelijk! Nederland zet zich zelfs actief neer als gidsland binnen de wereld. Als het kabinet van Trump plannen presenteert om abortussen in ontwikkelingslanden niet langer met overheidsgeld te betalen, is minister Ploumen er als de kippen bij om dit geld vanuit onder andere Nederland toch naar deze programma’s toe te laten gaan.

Dat kan toch niet zo doorgaan? De SGP kiest voor het leven. De SGP kiest ervoor om vrouwen die in financiële problemen zitten te ondersteunen. Geen keuze voor de dood, maar een keuze voor het leven. Dat is niet alleen wat de Bijbel ons voorhoudt (dat wel in de eerste plaats), maar dat is toch ook de meest basale vorm van fatsoen? Het is gewoon niet normaal dat er elke dag 84 ongeboren levens worden beëindigd.

Anders begaafd

Veel van onze medemensen zijn anders begaafd. Zo worden er kinderen geboren met het syndroom van Down. Op een heel bijzondere manier zijn zij van betekenis in het leven van degenen die om hen heen staan. Puurder in het leven staan, is bijna ondenkbaar. Maar juist deze mensen staan onder druk. Door de invoering van de NIPT-test neemt hun kwetsbaarheid toe. Ouders lijken zich te moeten verantwoorden als ze hun kind geboren laten worden en blij met hem of haar zijn.

De SGP kiest juist ook voor dit leven. Door de zonde is het leven onvolmaakt, maar dat wil niet zeggen dat wij boven het leven staan. Als de mens het heft in eigen hand neemt, gebeuren er enge dingen. Wij mogen ook gehandicapten het leven niet ontzeggen. Sterker nog, we mogen ze van harte welkom heten. Ook deze mensen hebben hun bijzondere waarde. Ze zijn niet minder begaafd, ze zijn anders begaafd.

Levensbeëindiging

Het beëindigen van leven moet, wat partijen als D’66 betreft, niet beperkt worden tot ondraaglijk lijden. Oude mensen die geen zin meer zien in het leven mogen hun leven beëindigen. Natuurlijk, de goede bedoelingen zijn er zeker. D66 en haar medestanders zoeken op hun manier het beste voor de Nederlanders. Toch gaat hier een wissel principieel de verkeerde kant op. We moeten ouderen steun geven. We moeten ouderen weer eren om hun wijsheid. We moeten hen niet langer het gevoel geven dat ze overbodig zijn.

De SGP kiest ook hier voor het leven. Het is hoog tijd om te investeren in goede ouderenzorg. In meer handen aan het bed. In meer persoonlijke aandacht. Maar ook in palliatieve zorg. Het beëindigen van het leven ligt niet in de hand van een mens. Laten we daarom een arm om ouderen slaan. Laten we hen het gevoel geven dat ze van waarde zijn. Kies voor het leven.

Kies voor het leven

Het is hoog tijd om te kiezen voor het leven. Geen abortus, maar goede opvang van tienermoeders bijvoorbeeld. Geen keuze voor levensbeëindiging, maar voor goede palliatieve zorg en een waardig oud worden. Juist ook gehandicapte mensen hebben hun waarde. Het leven, elk leven, is een geschenk van God. Daarom kiest de SGP voor het leven.

Dit is de tweede column in een serie van zes columns over de verkiezingscampagne van de SGP; volgende week donderdag een column over het tweede thema: Tijd voor de boer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *