Geen federaal EU

Er komt veel af op het Europees continent. Aan de ene kant zien we bedreigingen van buiten (enorme immigratiestromen, een assertief Rusland), aan de andere kant zien we dat populisten in steeds meer landen hoog in peilingen scoren. De Europese Unie staat in deze tijd onder sterke druk. Daarop zijn verschillende antwoorden mogelijk. Het beste antwoord komt van de SGP: geen federaal EU, wel samenwerking. 

Méér Europa

Normaal zou een instituut dat zo onder druk staat langzaam maar zeker tot bezinning komen. Dat lijkt echter bij de Europese Unie niet het geval. Guy Verhofstadt (de Europese voorman van D66 en VVD), maar ook de Europese Volkspartij (de Europese partij van het CDA) streven in het Europees Parlement publiekelijk naar een federaal Europa. Op elke vraag die voorligt bij onze Europese superieuren is het antwoord: ‘meer Europa’. Jammer is dat. Het legt een bom onder de Europese samenwerking.

Twee monden

Veel eurocritici twijfelen tussen CDA, VVD, PVV en SGP. Mijn stelling is dat de SGP de enige partij is die echt goed heeft nagedacht over de toekomst van de Europese Unie. CDA en VVD houden in Nederland mooie verhaaltjes. Intussen zitten ze in het Europees Parlement in één fractie met uitgesproken eurofielen. Sterker nog, de volksvertegenwoordigers van CDA en VVD worden in Brussel spontaan vrienden van Guy Verhofstadt. Zo hebben ze er onlangs nog een samenwerkingsovereenkomst mee gesloten. Reden: er viel weer een post te verdelen. Als eurocriticus heb je dus bij deze partijen niets te zoeken.

Nexit

De PVV maakt het makkelijker: ze opteren voor een nexit. Gewoon uit de EU, uit de Euro, uit Schengen. Het klinkt veel boeren, vissers en gewone burgers goed in de oren. De kosten zijn echter nog niet echt overrekend. Het is onmiskenbaar dat de Europese Unie economische voordelen biedt. Een nexit is daarom echt niet aan de orde.

Oplossing

Als enige partij in Nederland heeft de SGP vanaf het begin een evenwichtig en consistent verhaal gehad richting de EU: samenwerking ja; superstaat nee. Geen federale unie, wel een samenwerking. Daarom is het goed dat in het verkiezingsprogramma is opgenomen dat de Europese Commissie op termijn moet worden omgezet in een ambtelijk uitvoeringsorgaan en het Europees Parlement in een adviesorgaan. Geen federale Europese Staat, maar samenwerking waar dat nodig is.

Wie voor een evenwichtig Europa is, stemt dus op 15 maart SGP.

Dit is de vijfde column in een serie van zes columns over de verkiezingscampagne van de SGP; volgende week dinsdag een column over het laatste thema: Voor de veiligheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *