Voor vrijheid van onderwijs

Vrijheid van onderwijs; het is een compromis. Maar wel een compromis die het waard is om voor te vechten. Het compromis staat namelijk sterk onder druk. Daarom kies je 15 maart met de SGP voor de vrijheid van onderwijs. En dat in meer dan één opzicht.

Compromis

We vergeten het weleens al te gemakkelijk, maar feitelijk is de vrijheid van onderwijs een compromis. Het liefst zouden we natuurlijk zien dat ieder kind onderwijs krijgt vanuit de Bijbel. Wat zou het mooi zijn als alle kinderen in Nederland weer opgroeien met het besef dat er een God is Die heel de prachtige schepping gemaakt heeft. Als alle kinderen zouden opgroeien met de christelijke normen en waarden. Als alle kinderen zouden weten dat er verlossing is in het bloed van de Heere Jezus. Dat blijft toch het ideale beeld. Dat gunnen we elk kind.

Vrijheid onder druk

Intussen staan we echter tegenover een heel ander veld. Allereerst zijn er partijen die radicaal af willen rekenen met de vrijheid van onderwijs. Als het aan bijvoorbeeld Groen Links ligt, verdwijnt artikel 23 verdwijnt liever vandaag dan morgen uit de Grondwet. Verraderlijker zijn partijen als de SP. Zij zien wel in dat artikel 23 een nuttig grondrecht omschrijft. Wel willen zij een vorm van acceptatieplicht invoeren. Het klinkt verdraaglijker, in de praktijk betekent het ongeveer hetzelfde. Nog geniepiger is het al verder invullen van de gewenste ‘kernwaarden’ in het onderwijs. Aan dat spelletje doet ook dit kabinet mee. Een onderwerp als homoseksualiteit moet openlijk besproken worden. En natuurlijk zoals de ‘verdraagzame’ PvdA- en D66-politici over dit thema denken. Een vierde en heel andere vorm is de vergaande invloed van de inspectie op het onderwijs. Vaak stelt de inspectie hogere eisen dan wettelijk mogelijk is. Een andere vorm van het onder druk zetten van de vrijheid van onderwijs.

Voor vrijheid van onderwijs

Daarom is het hoog tijd voor de vrijheid van onderwijs. Voor een partij die zich inzet voor deze vrijheid. Artikel 23 blijft in de Grondwet staan, de acceptatieplicht komt er niet, en het invullen van kerndoelen door de overheid gaat wat de SGP betreft niet gebeuren. Sterker nog, de SGP is juist de partij die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor de vrijheid van onderwijs. In september 2015 werd de Wet-Bisschop aangenomen. In deze wet is de positie van scholen versterkt. Dat is inzet voor de vrijheid van onderwijs. Laat Bisschop zijn karwei afmaken, stem voor een geloofwaardig alternatief. Stem SGP.

Dit is de vierde column in een serie van zes columns over de verkiezingscampagne van de SGP; volgende week dinsdag een column over het vierde thema: Geen federaal Europa!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *