Column: Logische Onvrede

“Ik voel me totaal niet vertegenwoordigd in de politiek, ze doen toch wat ze zelf willen.”

Groeiende onvrede blijft de maatschappij bezighouden. Moeizame coalitieonderhandelingen, loze verkiezingsbeloftes en elkaar uitsluitende partijen zorgen voor een gebrek aan vertrouwen in de politiek.

Dat het ‘motorblok’ in Den Haag niet praat over hoe het Nederland vergaat, maar wel over de exacte invulling van een vluchtelingendeal met een onbetrouwbare dictatuur, pleit sterk tegen hen. Juist in deze tijd vol van onvrede en wantrouwen moet men zich sterk maken voor de bevolking van ons eigen land. Opkomen voor ouderen, omzien naar elkaar, investeren in veiligheid.

Maar ook daarin rijdt de overheid een scheve schaats. Waarom gaat een partij als D66 wel naar een moskee, maar zetten ze zich fel af tegen alles wat christelijk is? Waarom mogen politiemensen wel een iftar (nachtmaaltijd tijdens de ramadan) organiseren, maar niet met zwarte piet op de foto? Waarom wel nieuwe verschillen omarmen, maar goede (vaak christelijke) tradities zonder goede motivatie afdanken als ‘ouderwets’? Deze niet uit te leggen verschillen werken het in de hand dat de overheid en de politiek niet meer te vertrouwen zijn. Hiermee worden de poten onder de stoel van de gelijkheid uitgezaagd.

De overheid hoort neutraal te zijn, is het algemeen geldende gedachtegoed. Maar de grenzen van die neutraliteit zijn al lang overschreden. Er is geen eenduidige moraal meer, want iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar we moeten niet willen dat de christelijke tradities ingeruild worden voor islamitische. Daarom is het goed dat er nog christelijke partijen zijn die oproepen tot een terugkeer naar de enige Waarheid: Gods Woord. Alleen daarin is vrede en rust te vinden.

Het is te wensen dat de overheid zich weer bezig gaat houden met regeren en beleid maken, met een visie voor de toekomst, in plaats van zich bezig te houden met het nieuws van de dag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *