A journey of thousand miles…

Kilometerheffing, vliegbelasting, verpakkingsbelasting: allemaal maatregelen die tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen door verschillende partijen werden genoemd. Niet geheel onterecht, want vorige week maakte de Wereld Meteorologische Organisatie bekend dat de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht met een recordtempo stijgt. De meeste politieke partijen zijn het erover eens dat hier wat aan gedaan moet worden. Maar hoe, daarover verschillen de meningen.

Door de toegenomen welvaart zijn de Nederlanders steeds meer gaan reizen. We wonen verder bij ons werk vandaan en we gaan verder op vakantie. Met elkaar reizen we 185 miljard kilometer per jaar. Dat is zo’n 11.000 kilometer per persoon.

Het grootste deel van onze reizen leggen we af met de auto. Dat zorgt echter voor steeds meer files. De afgelopen jaren is geprobeerd het aantal files op te lossen door er meer asfalt bij te leggen. Echter, meer asfalt zorgt ook weer voor meer CO2-uitstoot. Ook stelden analisten vorig dat binnen nu en 15 jaar het hele wegennet in de randstad kan dichtslibben. Meer asfalt lijkt dus weinig te helpen…

Al deze extra mobiliteit betekent ook dat de CO2-uitstoot toeneemt. Het overgrote deel van de wetenschappers is het er over eens dat deze CO2-uitstoot de oorzaak is van de opwarming van de aarde. De opwarming van de aarde kan ingrijpende gevolgen hebben voor het klimaat en de leefomstandigheden op aarde. Daarom is er in 2015 in Parijs een klimaatakkoord gesloten om de CO2-uitstoot wereldwijd te gaan beperken. De uitdagingen van ‘Parijs’ liegen er niet om: er is veel werk aan de winkel!

Het nieuwe regeerakkoord bevat verschillende maatregelen om Nederland duurzamer te maken en de CO2-uitstoot te beperken. Volgens CU-leider Gert-Jan Segers zou dit gaan lukken. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft echter berekend dat de voorgestelde maatregelen slechts de helft van het klimaatdoel in zicht brengen. Het planbureau roept op tot verdere uitwerking in een energie- en klimaatakkoord. “De systeemveranderingen vergen aanpassingen in de infrastructuur, zoals laadpalen voor elektrische auto’s en pijpleidingen voor CO2-transport, en institutionele vernieuwingen”.

Een bekende Engelse spreuk luidt: ‘A journey of thousand miles begins with a little step’. De weg naar toekomstbestendige mobiliteit kunnen we gerust een ‘journey of thousand miles’ noemen. Maar ook deze reis moet beginnen met ‘a little step’. Op D.V. 10 november organiseert SGP-jongeren Vallei & Rijn een debatavond over mobiliteit in de toekomst. Pieter Meijers, voorzitter van de commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw van SGP-jongeren, schreef over dit onderwerp alvast een statement. Ook is er een vlog gemaakt voor deze avond. Aanstaande vrijdag gaan we hier verder over discussiëren. Zorg dat je erbij bent!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *