Verslag debatavond ‘Voltooid leven’

Donderdagavond 23 november organiseerde SGP-jongeren Vallei & Rijn in samenwerking met SGP Rhenen een debatavond over voltooid leven. De sprekers van deze avond waren dhr. Diederik van Dijk (Eerste Kamerlid SGP), dhr. Huisman (huisarts Opheusden) en Mark van Opijnen (geneeskundestudent en SGP-jongere). De avond vond plaats in het gemeentehuis van Rhenen.

De avond werd geopend door Maarten Eerland, voorzitter van SGP Rhenen, met Schriftlezing en gebed.

Vervolgens was het woord aan Mark van Opijnen. Hij vertelde hoe er binnen de medische wetenschap en op de universiteit aangekeken wordt tegen voltooid leven. Daarnaast schetste hij een toekomstbeeld waarbij de vraag centraal stond: ‘Hoe ziet de wereld eruit als mijn generatie oud is’. Daarna sprak Diederik van Dijk over onder andere de wetgeving rondom euthanasie. In hoeverre kan de huidige wet opgerekt worden en wat zijn de consequenties daarvan. Ook vroeg hij zich af hoe je daarmee om moet gaan als christen politici. Natuurlijk sta je als christenpolitici naar de afschaffing van euthanasie, maar dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is niet realistisch. Daarom moet er veel aandacht besteed worden aan de beschermwaardigheid en waarde van het leven.

Als laatste kreeg huisarts Huisman het woord. Hij schetste enkele gevallen uit de praktijk waarin hij te maken kreeg met ‘voltooid leven’. Ook wierp hij enkele vragen op als: ‘Wie zijn wij voor de medemens?’ en ‘Hoe kunnen wij zorgen dat de zin van het leven gestalte krijgt?’.

Na de inbreng van de sprekers was er een forum onder leiding van Peter de Rooij. Forumleden waren Diederik van Dijk, huisarts Huisman, Gert van Laar en Mark van Opijnen. Eén van de vragen die naar voren kwam was: ‘Wat doen we als lokale politiek aan eenzaamheid?’. Na een aantal vragen vanuit de zaal en een aantal stellingen werd er vanuit de zaal de conclusie getrokken dat wij als samenleving iets grondigs verkeerd doen als we ouderen laten denken in termen als ‘kostenpost’ en ‘blok aan het been’. Er ligt voor ons een grote taak te wachten om dat te veranderen. 

Als afsluiting kreeg elk forumlid nog één keer het laatste woord. Mark van Opijnen sloot af met de woorden uit Filippenzen 1 vers 23: “…hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn”, alleen in deze weg valt er te spreken over een ‘voltooid leven’.

Na afloop was er nog de gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje. 

We mogen terug kijken op een leerzame, bezinnende avond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *