Stem SGP!

Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen! Een belangrijke dag, morgen wordt bepaald wie er de komende vier jaar zullen plaatsnemen in de gemeenteraad van jouw woonplaats. De afgelopen tijd heb je ongetwijfeld de standpunten van de SGP al langs horen komen. Een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen zetten we de belangrijkste nog één keer op een rij.

De zondag is de dag van God en is daarom niet bedoeld om te winkelen. De SGP wil zich inzetten voor het behoud van de zondagsrust omdat dit een gebod van de Heere is. Daarnaast zijn er ook praktische argumenten. De 24-uurseconomie die in Nederland steeds meer doordringt, is voor niemand goed. Ook zijn het vaak de grote winkelketens die open willen op zondag en juist niet de kleine ondernemers. De SGP wil zich juist inzetten voor deze groep en verzet zich daarom tegen de winkelopenstelling op zondag.

Sinds 2015 heeft de gemeente veel meer verantwoordelijkheden gekregen als het gaat om de zorg. De SGP wil opkomen voor de zwakkeren en omzien naar de kwetsbaren in de samenleving. De SGP staat voor zorg waarbij de cliënt centraal staat en waar ruimte is voor de eigen identiteit!

Zorgen voor de aarde, dat is voor de SGP erg belangrijk. De SGP gelooft dat God de mens heeft aangesteld als rentmeesters over de aarde. We mogen de aarde gebruiken, maar we moeten haar wel bewaren. Dat betekent dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze energie en ons in moeten zetten voor duurzame energieopwekking. Ook vindt de SGP het belangrijk werk te maken van de verduurzaming van de lokale economie.

SGP

Kortom, kies morgen voor een helder en principieel geluid! Laat je de stem dus niet verloren gaan, maar stem morgen op de SGP!

Zie ook: Vlog: stem SGP!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *