Dat de vrouw zwijge

De SER bij monde van voorzitter Mariëtte Hamer wil een hard quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. De TU Eindhoven weigert talentvolle werknemers omdat ze man zijn. Minister Van Engelshoven bepleit maatregelen om jongens aan de barbies te krijgen. Terecht vragen veel native Nederlanders zich af welke boze geest in onze overheid gevaren is.

Het antwoord laat op zich wachten. Verwacht van de media geen kritisch geluid. Eén ding moeten we vooral begrijpen: de westerse vrouw wordt al eeuwen onderdrukt. Dat moet een keer afgelopen zijn. Onderdrukt door wie? Door de man.

Deze stelling moeten we nu eens onderzoeken. Want is dit zo? Hoe is vrouwenonderdrukking dan ontstaan? Wat bedoelen al die politici eigenlijk met onderdrukking van vrouwen? En in hoeverre bestaat die zogenaamde vrouwenonderdrukking nog?

De werkelijkheid blijkt zoals altijd ingewikkeld en genuanceerd. Neem het oude Griekenland, waar het een goed teken was dat vrouwen meestal binnenshuis verbleven. Meestal, want ze kwamen ook wel naar buiten voor bijvoorbeeld offerfeesten. Het was een goed teken dat vrouwen thuis bleven, omdat het getuigde van welvaart: vrouwen hoefden niet naar buiten, maar konden een slaaf sturen. En jawel, die slaaf was meestal een man. Vrouwenonderdrukking?

Of neem de heksenjacht. Een gruwelijk staaltje van vrouwenonderdrukking, nietwaar? Nou, ook mannen konden van hekserij beschuldigd worden, door vrouwen welteverstaan, terwijl vrouwelijke heksen gewoonlijk relatief lichtere straffen kregen. En laat de heksenjacht nu in Engeland door koningen afgeschaft zijn, maar door koninginnen weer ingevoerd. Vrouwenonderdrukking?

Nazi-Duitsland dan, waar vrouwen vooral kinderen moesten krijgen. Nou ja, moesten …laten we zeggen dat de Nazi’s hun verzorgingsstaat zo organiseerden dat het voor vrouwen extra aanlokkelijk was om kinderen te krijgen vanwege hogere uitkeringen. Kinderbijslag dus. Verder konden vrouwen gewoon participeren in het dagelijkse leven. Maar ze hoefden niet mee te vechten in de oorlog. Mannen wel. Dat kostte ettelijke miljoenen mannen de kop.Vrouwenonderdrukking?

De historische feiten met betrekking tot vrouwenonderdrukking zijn genuanceerd en complex. Ongetwijfeld is er ook sprake geweest van ‘echte’ onderdrukking. Maar over het algemeen hebben zowel westerse mannen als vrouwen de samenleving zo geconstrueerd dat de man vooral de vrouw ontziet vanwege haar fysieke kenmerken. Dat resulteert erin dat vrouwen nog altijd gemiddeld langer leven, terwijl in de gevangenissen en de gevaarlijkste en zwaarste beroepen de man domineert. Vrouwenonderdrukking?

Als de minister werkelijk vrouwvriendelijk wil zijn, moet ze inbinden. De status quo is zo slecht nog niet. In goed gereformeerd jargon: dat de vrouw zwijge. Helaas lijkt het er meer op dat de minister Engelshoven zich ontpopt tot een soort hogepriester van opstandige feministen. Het wachten is nu op een pleidooi voor meer vrouwen in de gevangenis.