Verslag SGP-debatavond defensie

Op donderdagavond 28 november was het druk in het gemeentehuis Rhenen. Tientallen mensen bezochten de door de SGP afdeling Rhenen in samenwerking met SGP-jongeren Vallei & Rijn georganiseerde debatavond over de toestand en toekomst van onze defensie.

Tijdens de opening bepaalde de voorzitter van de SGP afdeling Rhenen, Maarten Eerland, de aanwezigen bij de geschiedenis van de hoofdman over honderd soldaten die biddende tot de Heere Jezus kwam om beterschap voor zijn knecht te vragen (Mattheüs 8).

De toestand van het Nederlandse leger is zorgwekkend, zo betoogt generaal-majoor Nico van der Zee, de eerste spreker die na de opening het woord krijgt. Er zijn momenteel meer dan 8000 vacatures en er is veel te lang bezuinigd. Met minder middelen moet steeds meer gedaan worden. Zo is in de dertig jaar dat Van der Zee soldaat was, het leger gekrompen van 200.000 man naar nog geen 20.000 man. Het keerpunt van bezuinigingen was de ‘motie Van der Staaij’ (2012). Vanaf toen is het bezuinigen op defensie gestopt. Van der Zee is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in nieuwe producten en diensten. Eerst moet het huidige leger echter gerepareerd worden. Kernwoorden voor de toekomst van ons leger zijn: vertrouwen, repareren en investeren.

Na het boeiende betoog van dhr. Van der Zee krijgt journalist Riekelt Pasterkamp het woord. Wat wil de SGP met onze defensie? De SGP staat volgens hem voor een sterke krijgsmacht, omdat dit een Bijbelse opdracht is, zie Romeinen 13. De SGP wil daarom net als Van der Zee investeren in ons leger. Nederland moet tenminste 2% norm van haar Bruto Nationaal Product besteden aan defensie (NAVO-norm). Tenslotte wil de SGP werken aan het vertrouwen door een defensiefonds op te richten. Op enerverende wijze neemt Pasterkamp ons mee naar onderwerpen zoals onze onderzeeboten, een Europese krijgsmacht en de toekomst van defensie. Belangrijke speerpunten voor defensie worden in de toekomst het verzamelen van inlichtingen, cyberveiligheid en autonome wapens.

Na een leuke, interactieve quiz met de aanwezigen door Johan Verkuil, nemen de forumleden dhr. van der Zee, dhr. Jordaan, fractievoorzitter dhr. Van Laar en dhr. Pasterkamp plaats in het forum. Een veelvoud aan vragen wordt aan de forumleden gesteld. Vragen over veiligheidsanalyses, ethische aspecten bij autonome wapens, de opleiding bij het leger en over de waardering van het leger.

De heer Jordaan geeft een boeiende inkijk in zijn jeugdervaringen en de aanwezigen hangen aan zijn lippen. Onze fractievoorzitter Gert van Laar wijst erop dat Rhenen altijd een band met defensie heeft gehad.

De avond wordt afgesloten door onze secretaris A.K. van der Staaij met de oproep om maar veel het wapen van het gebed te mogen hanteren en refereert in dit kader aan Michiel de Ruyter. Iedereen wordt bedankt, met name Frans Hazeleger die afscheid neemt van SGP-jongeren Vallei & Rijn. Frans Hazeleger eindigt de avond met gebed.