In gesprek met… David Geurtsen

》 In gesprek met…

1. Kun jij jezelf even kort voorstellen?
Mijn naam is David Geurtsen, ik ben 25 jaar oud. In het dagelijkse leven ben ik momenteel werkzaam als project manager bij een bedrijf in Veenendaal dat websites/software bouwt en implementeert en werknemers van klanten hierin traint. Dit werk hoop ik tot de herfst te doen waarna ik een officiersfunctie bij Defensie hoop te gaan bekleden. Ik woon nu nog even thuis, maar vanaf 20 april 2022 zal hier verandering in komen, ik hoop dan te trouwen en samen met mijn verloofde in Veenendaal neer te strijken.

2. Wat kan de SGP betekenen voor jongeren in Veenendaal?
Ik ben van mening dat de SGP voor jongeren in Veenendaal een nuchtere, realistische kijk biedt op veel van de kwesties waar we mee te maken hebben. Of het nu gaat om hot topic thema’s zoals de energievoorziening, woningnood of vertrouwen in de overheid of wat drogere thema’s als het huishoudboekje van de overheid. De SGP biedt op al deze thema’s een antwoord waarbij eerlijk gekeken wordt ook naar wat keuzes die we nu maken voor impact hebben op de jeugd van nu. Want bij alles wat we op willen lossen moet ook gekeken worden naar de toekomst, wat betekent dit voor de werkzame over 20 jaar?

3. Wat vind jij zelf belangrijke thema’s tijdens de verkiezingen?
Belangrijke thema’s vind ik wonen en veiligheid. Wonen omdat ikzelf weet hoe lastig het is om een woning te vinden in de huidige markt, en hoe belangrijk het is dat hier ingegrepen wordt. Het is werkelijk te gek voor woorden dat we prijzen als 1100 EUR kale huur normaal zijn gaan vinden voor een kleine huurwoning. Zelfs als stel is dit al veel, laat staan als je vrijgezel bent en je wilt op jezelf gaan wonen. Veiligheid omdat dit het nauwst aansluit bij de studie die ik heb gevolgd. Iedere burger in Veenendaal moet zijn veilig (kunnen) voelen in onze mooie woonplaats. En iedereen die dit niet zo voelt, is een kans voor verbetering.

4. Waarom is het zo belangrijk dat er jongeren actief zijn in de politiek?
Het klinkt cliché, maar jongeren van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Zij zijn degenen die over een jaar of 20 a 30 de beslissende posities in de maatschappij bekleden. Ik vind het daarom goed dat jongeren al op een vroeg stadium mee gaan draaien in de politiek om zo de macht te leren kennen.

5. Wat wil de SGP de komende 4 jaar bereiken in Veenendaal?
De SGP wil veel bereiken de komende 4 jaar. Ons motto is niet voor niets bouwen in vertrouwen. In vertrouwen in de Veense burger, maar bovenal in vertrouwen op God, willen wij bouwen aan een betere, veiligere, eerlijkere en duurzamere samenleving!