Waarom juist jouw stem van cruciaal belang is

De gemeenteraadsverkiezingen zijn van start gegaan. Het stemmen is sinds gisteren mogelijk en een aantal mensen heeft zijn stem dan ook al uitgebracht. De campagnecommissies kunnen, na veel werk verzet te hebben, bijna de tussenstand opmaken. Ze hebben onder andere op allerlei plaatsen verkiezingsposters opgehangen en verschillende debatten en informatieavonden georganiseerd om mensen te helpen bij het bepalen van de stemkeuze. Veel mensen zijn er dan ook al over uit welke partij (en welke politicus) het voor hen gaat worden.

In tegenstelling tot de grote groep mensen die zijn stemkeuze al heeft bepaald, is er ook nog een aanzienlijke groep die nog twijfelt over de exacte stemkeuze of twijfelt of ze überhaupt wel gaan stemmen. Deze laatste groep bestaat echter wel uit enkele miljoenen Nederlanders, die daarmee dus mogelijk geen inspraak hebben in de toekomst van hun directe leefomgeving.

Op grond van artikel 4 van onze Grondwet heeft elke Nederlandse staatsburger het recht om zijn of haar stem uit te brengen en gekozen te worden (behoudens enkele specifieke gevallen). Voor de meeste staatsrechtgeleerden staat buiten kijf dat dit één van de meest basale rechten is voor een goed functionerende democratische rechtstaat. Toch heeft volgens de Kiesraad 21,3% van de totale stemgerechtigde bevolking bij de laatste editie van de landelijke verkiezingen (maart ’21) niet gestemd.  Bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen (maart ’18) heeft zelfs 45,03% van de kiesgerechtigde bevolking haar stem niet uitgebracht.

Hoewel het in sommige situaties volkomen begrijpelijk is dat er weinig vertrouwen in de overheid is overgebleven (je zou maar slachtoffer zijn in het kinderopvangtoeslagschandaal), is het toch goed om te beseffen dat deze verkiezingen daadwerkelijk ergens over gaan! Neem bijvoorbeeld het woningprobleem: de gemeenten spelen een aanzienlijke rol in de oplossing van dit probleem.
Maar ook bij de jeugdzorg, de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen en de zondagsrust zijn de gemeenten van cruciaal belang.

Op basis van het onderzoek van DirectResearch weten we dat de helft(!) van de kerkgangers niet op een christelijke partij stemt. Terwijl wij juist geloven dat het christelijke geluid de waarheid is en dat daarmee de christelijke waarden en uitgangspunten het beste voor alle burgers zijn. Dit komt in de praktijk tot uiting in onze visie over de omgang met elkaar, hoe leven wij samen tot eer van God en tot heil van onze naaste.

Als je misschien nog denkt je  dat jouw stem geen toegevoegde waarde heeft, bedenk dan dat SGP Veenendaal slechts 7(!) stemmen te kort kwam voor een extra zetel bij de laatste editie van de gemeenteraadsverkiezingen. Juist jouw stem – en die van je familie en vrienden – is dus van cruciaal belang!

Stem daarom vandaag of morgen op de SGP! En als je nog twijfelt over de persoon op wie je zou moeten stemmen, stem dan op een bekende of een jongere die jouw geluid goed kan vertegenwoordigen in de raad. In Renswoude en Woudenberg staat er een jongere op nr. 5, in Veenendaal op nr. 5 en 7 en in Rhenen op nr. 1!

 Johan Roodnat, vicevoorzitter SGPJ Vallei & Rijn en bestuurslid SGP Woudenberg