Hoe de Japanse regering geld boven volksgezondheid stelt

Een opmerkelijk nieuwsbericht vorige week: de Japanse regering wil jongeren aanmoedigen meer alcohol te drinken. Het doel hiervan is door de accijnzen op alcohol meer inkomsten te generen en de schatkist te spekken, iets wat welkom is aangezien Japan kampt met een begrotingstekort van bijna 350 miljard euro.
Onder andere door de pandemie ging de alcoholconsumptie behoorlijk omlaag. Deze lijkt echter lager te blijven en niet weer terug te stijgen naar het niveau van voor de pandemie. Waar in de Japanse cultuur drinkgelagen niet ongewoon waren bij bedrijven of universiteitsclubs, lijken jongeren de pandemie aangegrepen te hebben om hier mee te minderen. Daarnaast kampt Japan met vergrijzing wat ook leidt tot een afname van de alcoholconsumptie.
Wat de volksgezondheid betreft gaat het de goede kant op: de laatste dertig jaar zijn de Japanners steeds minder gaan drinken. Terwijl er in 1995 gemiddeld per persoon nog 100 liter werd gedronken, was dit in 2020 nog maar 75 liter. Voor de staatskas heeft dit echter ook een keerzijde: de alcoholbelasting brengt inmiddels ruim 800 miljoen euro minder op dan tien jaar geleden.
Om jonge mensen weer aan het drinken te krijgen heeft de Japanse belastingdienst nu een campagne gelanceerd, met de slogan ‘Leve de alcohol’, om ideeën te bedenken waarmee de alcoholconsumptie gestimuleerd kan worden.
Er is echter veel kritiek op deze campagne. Zo zegt de bekende econoom Hideomi Tanaka dat het ministerie van Financiën ‘meer geeft om de belastingcenten dan de gezondheid van jonge mensen.’
Het is opmerkelijk en verontrustend dat dit inderdaad het geval lijkt te zijn. Terwijl het bewezen is dat veel alcohol veel nadelige gevolgen heeft en dat het ook in kleinere hoeveelheden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, des te meer bij jongere mensen, probeert de Japanse overheid het tij te keren en deze groep meer aan het drinken te krijgen. Dat het ministerie van Gezondheid niet eens betrokken was bij het opstellen van deze campagne zegt genoeg: de Japanse regering stelt hier verkeerde prioriteiten.