Verslag bezinnings- en debatavond over de rol van de overheid

‘De rol van de overheid’ was het thema van de bezinnings- en debatavond die we maandag 22 mei hebben gehad in het gemeentehuis van Rhenen. Er waren rond de 40 aanwezigen, wat zorgde voor een goed gevulde zaal. De avond was vooral bedoeld om ons als SGP-jongeren te bezinnen op actuele thema’s.

Johan Roodnat, onze voorzitter, opende de avond met het lezen uit de Bijbel. Hij las Romeinen 13: 1-7, waar Paulus ons de opdracht geeft om de overheid te gehoorzamen omdat zij door God is ingesteld.

Hierna was het woord aan André Poortman (medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) om vanuit een christendemocratische blik zijn visie op de overheid uit een te zetten. Poortman begon met het uiteenzetten van zijn mensbeeld, omdat je pas daarvanuit de rol van de overheid kan uitleggen. De mens heeft een roeping, een grote eigen verantwoordelijkheid en organiseert zichzelf, wat pleit voor een kleine overheid, maar de mens is tegelijkertijd ook broos en zondig, daarom heeft de overheid ook een zorgtaak. Verder moet de overheid niet een te grote broek aantrekken en is het de taak van de overheid om in te grijpen als er structureel onrecht plaatsvindt in de samenleving.

Poortman maakte zijn ideeën ook concreet, zo stelde hij voor om schoolgebouwen die ’s avonds leegstaan te gebruiken voor gemeenschapsactiviteiten, als wapen tegen het individualisme.

Daarna was het de beurt aan Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid voor de SGP), en als echte historicus begon hij met een voorbeeld uit de geschiedenis. Rond het jaar 1900 waren er in Nederland utopisten en anarchisten, die zich af vroegen: ‘waarom zou ik het gezag van de overheid erkennen?’

Zo vindt Bisschop dat de overheid Gods dienares is, waarbij zij moet nastreven dat mensen een ‘stil en gerust leven’ kunnen leiden. De overheid moet ook vertrouwen hebben in de burgers en dus geen controlemaatschappij worden. Verder zijn individuele grondrechten ontzettend belangrijk, zodat de burger tegen de overheid wordt beschermd.

Vervolgens gingen Poortman en Bisschop met elkaar in debat over de stellingen: ‘de overheid moet zowel mannen als vrouwen actief stimuleren om te gaan werken’ en ‘de overheid mag omwille van de veiligheid de bevolking monitoren ten koste van de privacy individuele burgers.’ Hierop volgde een levendig debat, met veel vragen vanuit de zaal.

Na de pauze was er nog veel ruimte voor vragen, waardoor we ons goed konden bezinnen op het thema en het een goed gesprek opleverde. Na de vragen hebben we nog een borrel gehad waar we nog gezellig hebben nagepraat. Al met al een hele geslaagde avond!