Kies voor het leven!

Het belangrijkste speerpunt van de SGP is dit keer ‘kies voor het leven’. Kwetsbaar leven komt steeds verder onder druk te staan. Daarom is het hoog tijd om onze stem te laten horen voor het leven. Abortus In 2015 werden 30.803 levens beëindigd in de prilste fase. 30.803 individuen werd…

Lees meer

SGP agendeert

De media proberen in verkiezingstijd de campagne altijd in overzichtelijke termen te presenteren aan de kijker thuis. De kijker is lui en wil de verkiezingscampagne graag in hapklare brokjes tot zich krijgen. Verkiezingsprogramma’s lezen is veel te veel werk (op zich begrijpelijk – het verkiezingsprogramma van D66 telt 173 kantjes)…

Lees meer

DENK roept om herbezinning integratiebeleid

Woedend kwamen de twee Turkse parlementariërs de lift uit. Woedend stonden ze de pers te woord. In die woede is een partij geboren: DENK. Woedend zijn ze nog steeds als Asscher geen maatregelen neemt tegen de ‘segregatie’  binnen de samenleving. Woedend zijn ze als Wilders weer eens één van zijn…

Lees meer

Aandacht voor de echte slachtoffers

Europa wordt geteisterd door allerlei crises. Daar is de crisisachtige sfeer rond Rusland. We hebben te maken met grote economische en politieke problemen in Griekenland. Terrorismedreiging neemt onverminderd toe. De grootste uitdaging echter, zo zeg ik in navolging van onder meer Angela Merkel, is het vluchtelingenprobleem. Ik durf de stelling…

Lees meer